FreeBSD ile televizyon izleme

Televizyon kartının tanıtılması


Kartın chipset'inin BT848, BT848A, BT849, BT878, BT879 olması gerekiyor.
Tanıtma işlemi 5 aşamada gerçekleşir.
1. Config dosyası ayarları
A. /sys/conf/options dosyasında aşağıdaki satırları kontrol edin:

OVERRIDE_CARD opt_bktr.h
OVERRIDE_TUNER opt_bktr.h
OVERRIDE_DBX opt_bktr.h
OVERRIDE_MSP opt_bktr.h
BROOKTREE_SYSTEM_DEFAULT opt_bktr.h
BKTR_USE_PLL opt_bktr.h

B. /sys/conf/files dosyasında eğer aşağıdaki iki satır varsa

pci/brooktree848.c optional bktr device-driver
pci/bt848_i2c.c optional bktr device-driver

bu iki satırı silin ve aşağıdaki 6 satırı ekleyin:

dev/bktr/bktr_core.c optional bktr device-driver
dev/bktr/bktr_i2c.c optional bktr device-driver
dev/bktr/bktr_card.c optional bktr device-driver
dev/bktr/bktr_tuner.c optional bktr device-driver
dev/bktr/bktr_audio.c optional bktr device-driver
dev/bktr/bktr_os.c optional bktr device-driver

2. İlgili dosyalar Internetten çekilir

http://www.telepresence.strath.ac.uk/bt848 adresinden son versiyon (2.18) çekilir.

Aşağıdaki dosyalar /sys/dev/bktr altına kopyalanır.

bktr_audio.c
bktr_audio.h
bktr_card.c
bktr_card.h
bktr_tuner.c
bktr_tuner.h
bktr_core.c
bktr_core.h
bktr_os.c
bktr_os.h
bktr_i2c.c
bktr_i2c.h
bktr_reg.h

ioctl_bt848.h dosyası da aşağıdaki 2 yere kopyalanır.

/sys/i386/include
/usr/include/machine

3. /dev dizininde yapılacak işlemler

Device node'larının doğru ayarlanıp ayarlanmadığına bakılır.

# ls -l /dev/bktr0 /dev/tuner0 /dev/vbi0

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibi olmalı:

cr--r--r-- 1 root wheel 92, 0 Feb 15 14:54 /dev/bktr0
cr--r--r-- 1 root wheel 92, 16 Feb 15 14:54 /dev/tuner0
cr--r--r-- 1 root wheel 92, 32 Feb 15 14:54 /dev/vbi0

Eğer 92 yerine 79 yazıyorsa veya eksik satır var ise

# mknod /dev/bktr0 c 92 0
# mknod /dev/tuner0 c 92 16
# mknod /dev/vbi0 c 92 32

komutları ile /dev dizinde işlemler yapılır.

4. Çekirdek derlenmesi

Önce çekirdek yapılandırma dosyasında ilgili satırın olup olmadığına bakılır.

/sys/i386/conf/OZEL_CEKIRDEK isimli dosyada

device bktr

satırı yoksa eklenir.
Sonra

# config OZEL_CEKIRDEK

#cd ../../compile/OZEL_CEKIRDEK

# make depend

# make

# make install


ile çekirdek derlenir.

5. Sistemin yeniden başlatılması ve test edilmesi

  Sistem açılırken aşağıdaki satırların olup olmadığına bakılır.

bktr0: <BrookTree 878> mem 0xd7dfe000-0xd7dfefff irq 10 at device 10.0 on pci0
bktr0: AVer Media TV/FM, Philips FR1216 PAL FM tuner.

Bu aşamada göremezseniz sitem açıldıktan sonra

# dmesg|grep bktr

komutu ile de bakabilirsiniz.

Bu satırları gördüğünüz taktirde tv kartı çekirdeğe tanıtılmış demektir.

Eğer sistem açılmıyorsa derlenen çekirdek problemli demektir.
Böyle bir durumda eski çekirdekle açmak için sistem açılışında 10 saniyelik bekleme süresi içinde ENTER dışında bir tuşa basarak boot aşamasına geçilir. Burada önce

unload all
load kernel.old
boot

komutlarıyla eski çekirdek kullanılarak sistem açılır.

Televizyon programlarından biri olan xawtv paketinin kurulması

Portlardan kurmak için

# cd /usr/ports/graphics/xavtv
# make  install

komutu ile kurabilirsiniz.

Bu program ~/.xawtv isimli yapılandırma dosyası kullanır.
Kanal ayarlarını bu dosya yardımıyla da yapabilirsiniz.

#### Buradan başlıyor ####
[defaults]
group = main
norm = PAL
input = Television
capture = overlay

[ntv]
channel = 63
key = 1

[cnnturk]
channel = 56
key = 5

#### Burada bitiyor #####

Kaynak: http://www.telepresence.strath.ac.uk/bt848/

Not: Bu konu ile ilgili sorularınızı devrim.sipahi at emo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

İyi seyirler