GNU AutoTools Başlangıç Kitabı

Özkan KIRIK

EnderUNIX Yazılım Geliştrime Takımı 
Yazılım Geliştiricisi


İçindekiler
1. Giriş
2. İşlem Sırası
3. Araçlar
4. Autoconf
4.1. Autoconf'a Giriş
4.2. autoconf Makroları
5. Autoheader
6. Automake
6.1. Automake'e Giriş
6.2. Makefile.am Örneği
6.3. Makefile.am
7. Kapsamlı bir AutoTools Projesi