Hazırlayan: Ömer Faruk Şen (ofsen _AT_ enderunix.org) Nov 29 01:06:15 EDT 2005

Burada anlatılan terimler Sun yazılım geliştirme ekibi tarafından sıkça kullanılan fakat Open Source dünyasının alışık olmadığı terimlerdir.

ACR

Açık hali Otomatik Uyuşmazlık Çözücü (Automatic Conflict Resolver)  olan ACR, BFU sonrasında sisteminizde oluşacak uyuşmazlıkları çözen bir araçtır. ACR olmadan bu uyuşmazlıklar elle çözülmelidir. ACR sayesinde bu uyuşmazlıklar otomatik olarak çözülerek sisteminizin çalışmaz hale gelmesinin (brickify) önüne geçilmiş olur.

ARC

Açık hali Mimari İzleme Komitesi (Architecture Review Committee) 'dir. Bu komite yazılımları inceleyip Sun kod deposuna girilip girilmeyeceğine karar veren bir ekiptir. Mimari ile alakalı meseleler arabirim ve kullanıcı arabirimleri ile alakalıdır.

 

Archives

BFU tarafından kullanılan CPIO formatlı dosyalardır. Bu dosyalar BFU tarafından kurulan ON ikili dosyalarını içerir.

BFU

Çok Hızlı Güncelleme (Blindingly Fast Upgrade) veya Bonwick/Faulkner Güncellemesi ( Bonwick/Faulkner Upgrade). Sisteminizde bulunan ve ON birliği (ON consolidation) dağıtılan ikili dosyaların paket yönetim sistemleri kullanmadan hızlı bir şekilde güncellenmesidir. ON cpio arşiv sistemini kullanır. BFU sonucunda yapılandırma dosyalarında oluşacak çakışmalar çözülmelidir bunun sonucu olarak normal kullanıcılar için tavsiye edilmez. Sadece geliştiriciler ve OpenSolaris'in yeni sürümlerini sistemlerine hızla dahil etmek isteyenlerin kullanacağı bir araç olan BFU mkbfu', 'makebfu', 'cpiotranslate' ve  bfu(1) programları ile yapılır. BFU'yu kullanmadan önce 5.3 Using BFU to Install ON okunmalıdır.

binary patch

Resmi sürümler haricinde işletim sisteminde olan problemleri çözmek için oluşturulan ve Sun müşterilerin kullanımına sunulan ikili dosyalardır. İkili yamalar (binary patch) herhangi bir güvenlik açığını kapatmak için oluşturulacağı gibi var olan hataları kapatmak içinde kullanılır. OpenSolaris için binary patch'ler yayınlanmayacaktır.

brickify

Sistemin çalışmayacak hale gelmesi (tıpkı bir tuğla gibi). Sistemin çalışmaz hale gelmesi donanım ve/veya yazılım hatalarından dolayı olabilir. Fakat OpenSolaris için bu genellikle düzgün olmayan bir şekilde kurulum sonucu gerçekleşir ve buna sıcak tuğla (warmbrick) denir. Bu durumdan ancak alternatif bir araç ile sistemin tekrar başlatılması ve sorunun çözülmesi ile kurtulunabilir.

CTF

Compact ANSI-C Type Format. CTF , DWARF veya STABS gibi hata ayıklama (debug) bilgisidir. Bu bilgi mdb, dtrace veya diğer Solaris araçları tarafından kullanılır.

consolidation

Beraber geliştirilen ve dağıtılan yazılımlar topluluğu. Örnek olarak çekirdek, kütüphane, sistem araçlarından oluşan ON  birliği verilebilir. Diğer birliklere pencere yönetim sistemi, geliştirme araçları, uygulama sunucsu örnek verilebilir. Bütün veya bazı birliklerin birleştirilmesi sonucu OpenSolaris veya Solaris işletim sistemi oluşur.

gate

Bir projenin veya birliğin ana çalışma alanıdır. Bu çalışma alanı (workspace) kapı muhafızları (gatekeeper) denilen ve düzenli yazılım derlemeleri yaparak sisteme zarar verecek veya uyuşmazlık oluşturacak parçaları çıkaran (back out) aynı zamanda yazılımları bir üst seviye kapılar ile birleştiren zamanı geldiğinde WOS'ları düzenli olarak derleyen kişiler tarafından yönetilir. Yeni eklenecek kaynak kodun tamamen incelenmesinden sonra geliştirici ilgili kapıya kendi yazılımını yerleştirir (putback). Kapı her zaman derlenebilir durumda olması gereken ve herkesin paylaştığı bir yerdir.

 

lint

lint(1)  kaynak kodu içinde birçok incelemeler yapabilen bir yazılımdır. OpenSolaris içine giren bütün yazılımlar lint'ten geçmelidir.

 

Nevada

Nevada 2005 itibarı ile Solaris 10 işletim sisteminin geliştirilen sürümüdür. OpenSolaris bu Solaris Nevada kaynak kodunu temel alır. Nevada Solaris 10.1 veya 11 sürümünün yerine kullanılır çünkü Nevada'nın micro'mu yoksa minor bir sürüm olacağı şu an için kesin belli değildir. Şu an için görülen bunun bir mikro sürüm olarak SÜRÜM 5.10.1 olacağı yönündedir. Fakat geliştirilme aşamasında Solaris 10 ile uyuşmazlıklara yol açabilecek yenilikler yapılırsa bunun SÜRÜM 5.11 olabilmesi de mümkündür. Sürümler arası farklılıklar için attributes(5) ve 7.1.1 Interface Stability Taxonomy adresine bakabilirsiniz.

 

ON

Solaris veya OpenSolaris  çekirdeğini, dosya sistemini bazı sürücüleri, komutları, sunucu yazılımlarını içinde barındıran bir birliktir. Aynı zamanda OS/Net veya OS/Networking olarakta bilinir.

 

Platinum Beta

Beta sürümlerini üretim ortamında kullanmak isteyen kullanıcılar için var olan bir Sun beta programıdır. Bu müşteriler  ZFS gibi sistemleri resmi olarak duyurladan aylar hatta yıllar önce kullanırlar.

project

Kendi başına bir takım, kapı ve planlama aşaması gerektirecek kadar kapsamlı bir özellikler ve/veya hata ayıklama zinciridir. Örnek olarak dtrace, Janus veya Solaris'in yeni bir platformda çalışması verilebilir.

putback

Bütün değişiklikler testten geçirildikten ve onaylandıktan sonra yazılım geliştirici kendi kodunu uygun kapıya yerleştirilir. Buna putback denir.

RFE

Request for Enhancement yani yeni özellik ekleme istemi.

Solaris Next

Solaris'in geliştirilme aşamasında olan yeni sürümüne verilen genel ad. Örnek olarak şu anki Solaris Next sürümü Nevada adındadır.

source patch

Kaynak kodunu değiştirecek değişik diff'lerin birleşimidir. Buna yama adı verilir fakat Solaris'in ikili yamaları da çıkardığı unutulmamalıdır.

suninstall

Standart Solaris kurulum yazılımı. Suninstall kurulumu bütün WOS'ları içerir ve CD veya Ağ üzerinden gerçekleşir.

SWAN

Sun Wide Area Network, Sun'ın kendi WAN'ı.

 

TeamWare

Sun geliştiricileri tarafından kullanılan ve kısaca TW adı verilen Source Code Management (SCM) yazılımı.

Tonic

OpenSolaris'e verilen isim

UTS

UNIX Time Sharing. Solaris çekirdeği kodu.

 

workspace

Çalışma alanı bütün kaynak kodlarından, log dosyalarından ve sürüm kontrol bilgilerinden oluşur.

WOS

Ürünler destesi (Wad Of Stuff) bütün birliklerin (consolidation) birleştirilmesi ile oluşan ve müşterinin kurulumuna sunulan Solaris ikili dağıtımı

 

Bu doküman http://www.opensolaris.org/os/community/onnv/devref_toc/devref_glossary/ adresinin bir tercümesidir.