FREEBSD GELİŞTİRİCİ REHBERİ

The FreeBSD Documentation Project

Geliştirici rehberine hoş geldiniz ! Bu proje devam eden bir projedir ve birçok bireyin ortak gayreti ile meydana gelmiştir.Bazı bölümler eksik kalmış bazıları da güncellemeyi bekliyor olabilir.Eğer bu dökümanı geliştirmek istiyorsanız email ile iletişime geçebilirsiniz . Çeviri : Halid Ziya Yerebakan

Dökümanın ingilizce versiyonu linkten elde edilebilir: FREEBSD Developers Hand Book . Bu linkte ise çeşitli formatlarda bulabilirsiniz : FreeBSD FTP .


Table of Contents
I. Temel Özellikler
1. FreeBSD Geliştirme Ortamı
1.1. FreeBSD Geliştirme Ortamı
1.2. FreeBSD nin hedefi
1.3. Mimarinin Prensipleri
1.4. /usr/src nin içeriği
2. Programlama Araçlar─▒
2.1. Açıklama
2.2. Giriş
2.3. Programlamaya Giriş
2.4. CC ile Derleme
2.5. Make
2.6. Hata Ayıklama
2.7. Geliştirme ortamı olarak EMACS'ı kullanmak
2.8. Faydalanılabilecek diğer kaynaklar
2.9. Notlar
3. Güvenli Programlama
3.1. Özet
3.2. Güvenli Dizayn Metodu
3.3. Önbellek Taşmaları
3.4. SETUID problemleri
3.5. Programın ortamınısınırlama
3.6. Güven
3.7. Yarış Durumları
4. GENELLEŞTİRME VE ÖZELLEŞTİRME (L10N ve I18N)
4.1. I18N Uyumlu Uygulamalar Programlamak
4.2. POSIX.1 Deste─či ile Yerelle┼čtirilmi┼č mesajlar (NLS)
5. Kaynak Ağacı Prensipleri ve Politikaları
5.1. Makefile dosyaları üzeridekiMAINTAINER Değeri
5.2. Dağıtımlar
5.3. Sorumlu Dosyalar
5.4. Ortak kütüphaneler
6. Sistem Performansı Testi
6.1. Mikro Düzeyde Test İçin Kontrol Listesi
II. Süreçler arasıiletişim
7. Soketler
7.1. Giriş
7.2. Ağ ve Çeşitliliği
7.3. Protokoller
7.4. Soket Modeli
7.5. Temel Soket Fonksiyonları
7.6. YardımcıFonksiyonlar
7.7. EşZamanlıSunucular
8. IPv6 Temelleri
8.1. IPv6/IPSec Yapısı
III. Çekirdek
9. FreeBSD Çekirdek Yap─▒landırması ve Kurulması
9.1. Geleneksel Yol ile Çekirdek Derlenmesi
9.2. Yeni Yöntem ile Çekirdek Derlemesi
10. Çekirdek Hatalarını Ayıklama
10.1. Çekirdek Çökmesinin Dökümünü alma
10.2. Çekirdek Dökümleri ile kgdb Kullanarak hata ayıklama
10.3. DDD Kullanarak Hata Ayıklama
10.4. Dökümün Modern Analizi
10.5. DDB Satır Satır Ayıklama
10.6. Uzak GDB İle Hata Ayıklama
10.7. GDB ile Modüllerin HatalarınıAyıklamak
10.8. Konsol Sürücüsünün HatalarınıAyıklamak
10.9. Kilitlenmeleri Gidermek
10.10. Hata Ayıklama Seçenekleri
IV. Mimari
11. X86 Assembly Programlama
11.1. ÖZET
11.2. ARAÇLAR
11.3. Sistem Çağrıları
11.4. Dönüşdeğerleri
11.5. Taşınabilir Kod Yazmak
11.6. İlk programımız
11.7. UNIX® Filtreleri yazmak
11.8. Önbelleklendirilmişgirdi çıktı
11.9. Komut satırıArgümanları
11.10. UNIX Çevre Değişkenleri
11.11. Dosyalarla Çalışmak
11.12. Uzmanlaşma prensibi
11.13. FPU Kullanımı
11.14. Alıntılar
12. EKLER
12.1. Katkıda bulunanlar
V. Ekler
Bibliography
List of Figures
7-1. ETHERNET TCP / IP YAPISI
7-2. NETWORK DEVELOPER AREA