Alar Alt Alara Blmleme

Yerel alar iin ayrlm olan alt alardan 192.168.1.0/24 an alt alara blmleyelim, blmlemediimiz takdirde bu aralkta kullanlabilecek ip says 253'dr. (255 - 2, biri a numars iin; 0, dieri ise broadcast iin kullanlmaktadr; 255.)

192.168.1.0/24
192.168.1.0/255.255.255.0
192.168.1.0/11111111 11111111 11111111 00000000

Blmlenmi bir ada kullanlamayan ip adeti 2*(alt a says) forml ile bulunur. Bir a alt a'lara bldmzde alt alarn a maskesini de 2^x = (alt a says) forml ile bulabiliriz. Burada x yeni alt alarn a maskesinde 32 bitlik 255.255.255.255'e (yani 11111111 11111111 11111111 11111111'e) gre en sanda bulunacak olan 0 rakam saysdr(0 deerli bit says). rnein bir a 4'e blebildiimizi(yeteri kadar byk olursa blebiliriz!) farzedersek, blmlenen alt alar 64'lik blmler halinde olacaktr, 64 rakam 2^6 'dr, ve

11111111 11111111 11111111 11111111 = 255.255.255.255 (32)

11111111 11111111 11111111 11000000 = 255.255.255.224 (26)

eklinde yeni alt alarn a maskelerini bulmu oluruz. Burada 32 ve 24 rakamlar a maskesinde bulunan 1 saysdr ve bu tip blmlemeye CIDR (Classless Internet Domain Routing) ismi verilmektedir.

Aada 16, 8, 4 ve 2 paralk blmlere ayrdmzda alt alar tablolar halinde listelenmitir.

Alt A says : 16
Kullanlmayan IP says : 2*16 = 32
16'lk 16 alt a, 16 = 2^4.

11111111 11111111 11111111 11111111 = 255.255.255.255 = 32
11111111 11111111 11111111 11110000 = 255.255.255.240 = 28 (32-4 = 28 tane 1)

no

Alt A Aadresi

A Numaras

Ip Aral

Broadcast

1.

192.168.1.0/28

192.168.1.0

1 - 14

192.168.1.15

2.

192.168.1.16/28

192.168.1.16

17 - 30

192.168.1.31

3.

192.168.1.32/28

192.168.1.32

33 - 46

192.168.1.47

4.

192.168.1.48/28

192.168.1.48

49 - 62

192.168.1.63

5.

192.168.1.64/28

192.168.1.64

65 - 78

192.168.1.79

6.

192.168.1.80/28

192.168.1.80

81 - 94

192.168.1.95

7.

192.168.1.96/28

192.168.1.96

97 - 110

192.168.1.111

8.

192.168.1.112/28

192.168.1.112

113 - 126

192.168.1.127

9.

192.168.1.128/28

192.168.1.128

129 - 142

192.168.1.143

10.

192.168.1.144/28

192.168.1.144

145 - 158

192.168.1.159

11.

192.168.1.160/28

192.168.1.160

161 - 174

192.168.1.175

12.

192.168.1.176/28

192.168.1.176

177 - 190

192.168.1.191

13.

192.168.1.192/28

192.168.1.192

193 - 206

192.168.1.207

14.

192.168.1.208/28

192.168.1.208

209 - 222

192.168.1.223

15.

192.168.1.224/28

192.168.1.224

225 - 238

192.168.1.239

16.

192.168.1.240/28

192.168.1.240

241 - 254

192.168.1.255

Alt A says : 8
Kullanlmayan IP says : 2*8 = 16
32'lik 8 alt a, 32 = 2^5.

11111111 11111111 11111111 11111111 = 255.255.255.255 = 32
11111111 11111111 11111111 11100000 = 255.255.255.224 = 27 (32-5 = 27 tane 1)

no

Alt A Aadresi

A Numaras

Ip Aral

Broadcast

1.

192.168.1.0/27

192.168.1.0

1 - 30

192.168.1.31

2.

192.168.1.32/27

192.168.1.32

33 - 62

192.168.1.63

3.

192.168.1.64/27

192.168.1.64

65 - 94

192.168.1.95

4.

192.168.1.96/27

192.168.1.96

97 - 126

192.168.1.127

5.

192.168.1.128/27

192.168.1.128

129 - 158

192.168.1.159

6.

192.168.1.160/27

192.168.1.160

161 - 190

192.168.1.191

7.

192.168.1.192/27

192.168.1.192

193 - 222

192.168.1.223

8.

192.168.1.224/27

192.168.1.224

225 - 254

192.168.1.255

Alt A says : 4
Kullanlmayan IP says : 2*4 = 8
64'lk 4 alt a, 64 = 2^6.

11111111 11111111 11111111 11111111 = 255.255.255.255 = 32
11111111 11111111 11111111 11000000 = 255.255.255.224 = 26 (32-6 = 26 tane 1)

no

Alt A Aadresi

A Numaras

Ip Aral

Broadcast

1.

192.168.1.0/26

192.168.1.0

1 - 62

192.168.1.63

2.

192.168.1.64/26

192.168.1.64

65 - 126

192.168.1.127

3.

192.168.1.128/26

192.168.1.128

129 - 190

192.168.1.191

4.

192.168.1.192/26

192.168.1.192

193 - 254

192.168.1.255

Alt A says : 2
Kullanlmayan IP says 2*2 = 8
128'lik 4 alt a, 128 = 2^7 dir.

11111111 11111111 11111111 11111111 = 255.255.255.255 = 32
11111111 11111111 11111111 10000000 = 255.255.255.224 = 25 (32-7 = 25 tane 1)

no

Alt A Aadresi

A Numaras

Ip Aral

Broadcast

1.

192.168.1.0/26192.168.1.01 - 126192.168.1.127

2.

192.168.1.128/26192.168.1.128128 - 254192.168.1.255

13.09.2003(Son Gncelleme)
19.07.2003
ATILIM BOY
aboy ~ enderunix.org
http://www.EnderUNIX.ORG/
aboy ~ trunix.org
http://www.Trunix.ORG/

Copyright (c) 2003 ATILIM BOY Kaynak gosterilmek artyla kullanlabilir.
EnderUNIX Software Development Team Member.