FreeBSD Jumpstart Kılavuzu

$EnderUNIX: docs/FreeBSD-Jumpstart.html,v 1.12 2008/04/20 23:52:01 metin Exp $

Ağ üzerinde Intel® PXE metoduyla açılan makineye FreeBSD kurulumunu anlatan bu makale 'ın FreeBSD Jumpstart makalesinden bire bir çeviridir.


1 Giriş

Uyarı: Bu süreç "Sunucu" nun hem güvenliğini riske hem de "Sunucu" yu tehlikeye atar. Bu nedenle "Sunucu" yu yalnıca kendi ağından erişilebilir konuma getirip "İstemci" lerden başka herkesin erişimine kapatınız.

Terimler:

Sunucu Ağ üzerinden açılış ve kurulum seçeneklerini belirleyen makinedir.
İstemci Üzerine FreeBSD kurulacak makinedir.

Gereksinimler: İstemciler Intel PXE ağ üzerinden açılışı desteklemeli ve Ethernet bağlantılı olmalıdır.

Lütfen karşılaştığınız problemleri ve önerilerinizi dokümantasyonu iyileştirmek için bana bildiriniz.

Eğer kendiniz için özel bir ağ üzerinden kurulum eğitimi istiyorsanız lütfen koşulları görüşmek için e-posta gönderiniz.

Pxeboot, Intel PXE (ağ üzerinden açılış), sistemindeki programlama işinin çoğunu yaptıkları için Paul Saab ve John Baldwin 'e teşekkür ederim.


2 Sunucu Yapılandırması

 1. DHCP Kurulumu: net/isc-dhcp3-server paketini kurduktan sonra dhcpd.conf dosyasını örnek yapılandırma dosyası olarak kullanabilirsiniz. Bu dosyayı /usr/local/etc/ dizini altına atınız.

 2. TFTP 'yi Etkinleştirme:

  1. /usr/tftpboot isimli bir dizin oluşturunuz

  2. Aşağıdaki satırı /etc/inetd.conf dosyasına ekleyiniz:

   tftp  dgram  udp   wait  nobody /usr/libexec/tftpd  tftpd /usr/tftpboot
   
 3. NFS 'i Etkinleştirme:

  1. Aşağıdaki satırı /etc/rc.conf dosyasına ekleyiniz:

   nfs_server_enable="YES"
   
  2. Aşağıdaki satırı /etc/exports dosyasına ekleyiniz:

   /usr -alldirs -ro
   
 4. Servisleri başlatmak için ya sunucuyu yeniden başlatınız ya da bu servisleri elle başlatınız.


3 Açılış Ayarları

 1. Açılış dosyalarını indirme: kern.flp ve mfsroot.flp disket imajı dosyalarını indiriniz.

 2. tftp/pxe-boot dizini ayarları:

  1. pxeboot 'u açılış dizinine koyunuz:

   # rm -rf /usr/obj/*
   # cd /usr/src/sys/boot
   # make
   # cp /usr/src/sys/boot/i386/pxeldr/pxeboot /usr/tftpboot
   
  2. vndevice 'ı kullanarak kern.flp dosyasını bağlayın (mount) ve içeriğini /usr/tftpboot dizinine kopyalayın:

   # mdconfig -a -t vnode -f kern.flp -u 0 # (vnconfig vn0 kern.flp) vndevice ile uygun bir dosyayı eşleştiriniz
   # mount /dev/md0 /mnt # (mount /dev/vn0 /mnt) vndevice 'ı bağlayınız
   # cp -R /mnt /usr/tftpboot # içeriğini /usr/tftpboot dizinine kopyalayınız
   # umount /mnt       # vndevice 'ı çözünüz
   # vnconfig -u vn0     # vndevice ile eşleştirdiğiniz dosya arasındaki ilişikiyi koparınız
   
 3. İstemciler için özel çekirdekler derleyin (özellikle açılıştaki aygıt yapılandırma ekranında kaçınmak için) ve bu çekirdeği /usr/tftpboot dizinine atınız.

 4. Özel bir loader.rc dosyası oluşturup /usr/tftpboot/boot/loader.rc şeklinde kaydederek 2. bir diskin sorulmasını engelleyin. Benimkine bakabilirsiniz.

 5. Kurucu ve yardımcı araçları mfsroot diskinden çıkarınız ve bu dosyaları açıp /usr/tftpboot dizinine gösterildiği kopyalayınız:

  # vnconfig vn0 mfsroot.flp     # vndevice ile bir dosyayı eşleştiriniz
  # mount /dev/vn0 /mnt       # vndevice 'ı bağlayınız
  # cp /mnt/mfsroot.gz /usr/tftpboot # içeriğini /usr/tftpboot 'a kopyalayınız
  # umount /mnt           # vndevice 'ı çözün
  # vnconfig -u vn0         # vndevice ile eşleştirdiğiniz dosya arasındaki ilişikiyi koparınız
  # cd /usr/tftpboot         # pxeboot dizinine geçiniz
  # gunzip mfsroot.gz        # mfsroot 'u açınız
  
 6. sysinstall betiğinizi oluşturunuz install.cfg. Benimkini şablon olarak kullanabilirsiniz ancak kullanmadan önce düzenlemelisiniz.

 7. sysinstall betiğini mfsroot imajının açıldığı yere kopyalayınız:

  # cd /usr/tftpboot
  # vnconfig vn0 mfsroot
  # mount /dev/vn0 /mnt
  # cp install.cfg /mnt
  # umount /mnt
  # vnconfig -u vn0
  

4 Kurulum Ayarları

 1. Kurulum dosyalarını NFS erişime açık Sunucu üzerinde bir yere koyunuzu. install.cfg dosyasındaki'nfs' komutunuza uygun bir dizin oluşturunuz ve FreeBSD kurulum dosyalarını o dizine aynalayınız (mirroring). Sonuçta bu dizinin aşağıdaki gibi görünmesi gerekir:

  ABOUT.TXT    TROUBLE.TXT   compat20    floppies    ports
  ERRATA.TXT   UPGRADE.TXT   compat21    games      proflibs
  HARDWARE.TXT  XF86336     compat22    info      src
  INSTALL.TXT   bin       compat3x    kern.flp
  LAYOUT.TXT   catpages    crypto     manpages
  README.TXT   cdrom.inf    dict      mfsroot.flp
  RELNOTES.TXT  compat1x    doc       packages
  
 2. Sıkıştırılmış paketleri nfs altındaki packages/All dizinine kopyalayınız.

 3. Paketler dizininde bir INDEX dosyasının varlığından emin olunuz. Kendi INDEX girdilerinizi aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

  metin-1.0||/|Metin install bootstrap||metin__at__EnderUNIX.org||||
  

  Daha sonra istediğiniz paketleri kurabilirsiniz.


5 Kurulum Sonrası Paketler

pkgmaker.sh betiğini kurulum sonrasındaki paketlerinizi ayarlamak için kullanabilirsiniz. İdeal olan bu dosyayı ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlemektir. pkgmaker paket dizininin üzerinde çalışır (örneğin; mypkg) ve daha sonra istediğiniz paketin mypkg.tgz 'yi sysinstall paketine eklemeniz için oluşturur.

Özel paket dizininizin yanı sıra PLIST isimli bir dosyayı, ihtiyacınız olan tüm dosyaların listesini tutmak için oluşturmak isteyebilirsiniz.

Paketleri kurmadan önce ve kurduktan sonra çalıştırmak isteyeceğiniz pre ve post isimli kabuk betiklerini bu dizinde görmek isteyebilirsiniz.

Bu paket install.cfg dosyanızda yer aldığından son yapılandırmaları gerçekleştirmek üzere çalıştırılmalıdır.


Bu ve benzeri dokümanlar ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/ ve http://www.EnderUNIX.org/docs/ adreslerinden edinilebilir.

FreeBSD hakkındaki sorularınız için yazar ile bağlantıya geçmeden önce <[email protected]> e-posta listesinin arşivine başvurunuz.