|
|
|
|
|
|
 
» TANIMLAR

EnderUNIX Sosyal Sözleşmesi

EnderUNIX; çekirdek takımı, geliştiricileri, destekçileri ve kullanıcıları ile bir ailedir. Topluluk içerisindeki huzurun sürekliliği ve bilgi paylaşımının en üst düzeyde olması için bütün EnderUNIX üyelerine görevler düşmektedir.

EnderUNIX geliştiricilerinde aranan en önemli özellik bilgi paylaşımıdır. Geliştiriciler, diğer geliştiriciler ile bilgilerini paylaşır, CVS sistemi ile onların da kodlarına yardımcı olur ve öğrendiği şeyleri tanımlanan özel email grupları vasıtasıyla diğer geliştiriciler ile paylaşır. Bu şekilde EnderUNIX içerisinde oluşan bilgi birikimi sürekli artar.

EnderUNIX geliştiricileri, ekibin bir parçası olduğunun bilincinde hareket etmeli ve takım ruhuna veya EnderUNIX imajına zarar verecek hareketlerden kaçınmalıdır. Yalnızca çekirdek takımın davranışları veya söylemleri EnderUNIX'i bağlar. Ancak yine de EnderUNIX, geliştiricilerinden gerek sanal ortamda, gerekse gerçek hayatlarında etik kurallarına aykırı hereket etmemelerini bekler.

Çekirdek takım, geliştiricilerin emekleri karşılığında telif haklarına azami derecede riayet etmelidir. Her proje için kimlerin çalıştığını ve hangi kısımlarda çalıştığını iyi bir şekilde belgelendirir. Proje son kullanıcıya sunulacaksa bu belge, proje dosyalarına eklenir.

Çekirdek takım, geliştiricilere ait programları, EnderUNIX imkanları ile tanıtmalı, gerekli geliştirme ve sunum ortamlarını hazır etmelidir.

EnderUNIX projeleri, projenin bütün üyelerinin ortak çalışmasıdır.

Görevi ne kadar kritik ve önemli olursa olsun, yetkisi ne kadar fazla olursa olsun; bir proje dahilindeki EnderUNIX geliştiricisi, görevi basit olan veya kritik olmayan bir diğer EnderUNIX geliştiricisini, bu durumu kullanarak küçük göremez, insanlara küçük gösteremez. EnderUNIX üyelerinin önemi görevlerinin önemi ile değil, görevlerine olan sadakatleri ile ölçülür.

E-mail listelerine, genel ahlak ve etik kurallarına aykırı emailler atılamaz. Listelere atılan bir e-posta, yalnızca e-posta sahibini bağlar. Kurallara uymayanların listeden atılması durumunda ilgili kişiler hiçbir hak iddia edemez.

EnderUNIX, bir kısmı sanal ortamda, bir kısmı ise gerçek ortamda çalışan bir topluluktur. Topluluğun devamı için iç kurallara uygun verilen bir karara bütün ilgililer uymak zorundadır. Beğenmedikleri kısımları dile getirebilir, iptali için yine iç kurallara uygun yöntemlere başvurabilir. Ancak verilen nihai karara uyulması esastır.

Bütün EnderUNIX topluluk üyeleri yukarıdaki kuralları peşinen kabullenir. Bu kurallara uymamaktan doğacak hak mahrumiyetlerini de peşinen kabullenirler.

Bu sosyal sözleşme bütün üyeleri kapsar.
:: Özel Sayfalar

Sponsor Bağlantı
:: KitapISBN No: 978-975-98099-4-2
Yayın Tarihi: 2007-05-09
Sayfa Sayısı: 288
Boyut: 19,5 x 26
Yazar: İsmail Yenigül, Barış Şimşek, Atılım Boy


Açık Akademi

:: EnderUNIX İpucu
- mfsroot.gz sisteme baglanmasi ve degisiklik
- subversion: Could not write svndiff to temp file: No space left on device
- Dummy seri olusturma
- sysctl: unknown oid `compat.linux.osrelease` hatasi
- grub2: mbr'ye kurulum ve freebsd - windows için kayit ekleme
- Bellek alanının flush edilmesi
- Failed to add the host to the list of known hosts (/root/.ssh/known_hosts)
- Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key hatası
- Disk Space Monitoring Script
- Elastix reset gui admin password

...daha
:: EnderUNIX Sysctl
- Normal Kullanicilara mount Izni Vermek
- Maksimum dosyatanimlayici sayisini öðrenmek
- net.ipv4.igmp_max_memberships
- hw.ata.wc
- net.inet.tcp.sendspace
- hw.ncpu
- net.link.ether.inet.max_age
- kern.ident
- hw.physmem
- Ses kartlarında çoklu sanal kanal açmak

...daha

EnderUNIX Açık Kod Yazılım Geliştirme Takımı, 2000 - 2008 © / İstanbul, Türkiye